OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v internetovém obchodě www.cafepavlina.cz mezi kupujícím ( dále též „ kupující“) a prodávajícím - společností PAVIN s.r.o., IČO: 27448240  se sídlem Kolátorova 8/1469, Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka C 112759, ( dále jen „prodávajcí“ ), provozující provoz internetového obchodu www.cafepavlina.cz a jsou pro obě strany závazné. 

1.2.

Kupující je fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela návrh kupní smlouvy o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu www.cafepavlina.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem smlouvy je jakékoliv zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zbožím místě dodání jím určeném. Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.cafepavlina.cz jsou uvedeny včetně příslušného DPH. Údaje výrobců uvedené na stránkách www.cafepavlina.cz jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Kupující se zavazuje, že bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. V případě nesrovnalostí bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího.

2.2.

Objednávku lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.cafepavlina.cz. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží, objednávka je závazná. K uzavření návrhu kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. K přihlášení do objednávkového formuláře je třeba nejprve registrace do systému, na jehož základě budou registrovanému kupujícímu zaslány písemně přihlašovací údaje.

2.3.

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů kupujícího a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivostí uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží telefonicky či e-mailem. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být prodávající vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balné, zbytečné přepravné na určenou adresu tam a zpět) budou nekompromisně vymáhány na kupujícím. V případě uvedení nepravdivých údajů (např. místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy PAVIN s.r.o., Kolátorova 8/1469, Praha 6 169 00, IČO: 27 44 82 40 a kupující se tímto jednáním vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A ZMĚNY V DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.

Prodávající potvrdí kupujícímu přijatou objednávku tím, že kupujícímu zašle e-mailem potvrzenou objednávku s vyznačeným koupeným zbožím a datem dodání.

3.2.

Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícímu. Vzhledem k tomu, že většinu zboží má prodávající skladem, předpokládaný termín dodání je 1-2 dny. V případě, že prodávající nebude schopen vyřídit objednávku v uvedeném termínu, bude kupujícího kontaktovat a dohodne se s ním na dalším postupu.

3.3.

Kupující si v objednávkovém formuláři vybere formu dopravy, popř. osobní odběr. Prodávající zasílá zboží pouze v rámci Prahy, prostřednictvím následujících společností:

- přepravní společností Intime Kurýr. Termín doručení bude se zákazníkem domluven předem telefonicky a zároveň potvrzen emailovou formou.

- osobní odběr přímo v obchodě smluvního partnera na adrese: CAFEPAVLINA,  Na Příkopě 22, Praha 1. V případě osobního převzetí zboží bude prodávající kupujícího kontaktovat jakmile bude zásilka připravena k vyzvednutí. 

 

3.4.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé přepravcem.

3.5.

Veškeré změny objednávky jsou platné pouze v písemné formě a stvrzeny oběma stranami. Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li kupující změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky zboží na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

4.1.

Objednávku je možno uhradit následujícímu způsoby.

- Platební kartou VISA/MasterCard

- Převodem na bankovní účet číslo 51-1093100201/0100 u Komerční banky a.s. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

V případě osobního převzetí zboží bude prodávající kontaktovat kupujícího jakmile bude zásilka připravena k vyzvednutí. V tomto případě nelze zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů.

 

5. REKLAMACE A ZÁRUKA

5.1.

Případné reklamace vyřídí dodavatel ke spokojenosti předplatitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Předplatitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné reklamace a jiné připomínky k doručování je předplatitel povinen neprodleně uplatnit u dodavatele na tel. čísle 737 22 72 72  v době od 14,00 do 18,00 hod. v pracovní dny, na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adrese dodavatele.

5.2.

Za vady vzniklé přepravcem neručí dodavatel. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. V zájmu urychlení řešení celé situace také následně informujte dodavatele písemně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při případné reklamaci:

 • informujte dodavatele o reklamaci e-mailem nebo písemně poštou
 • zboží zašle předplatitel jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží)
 • dopravu reklamovaného zboží hradí předplatitel, reklamované zboží zašle dodavatel zpět na své náklady, v případě oprávněnosti reklamace hradí dopravu dodavatel

Záruka zaniká, pokud:

 • vada nebyla reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů ve značení zboží (např. úmyslně odstranění nebo zkreslení data výroby) provedeném předplatitelem
 • při neodborném zacházení se zbožím, zejména nevhodným skladováním, nešetrným zacházením (poškozením zboží pádem z výšky, nevhodnou manipulací, přepravou)
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • jinými vnějšími vlivy
 • poškozením zboží působením živlů (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • neodbornou manipulací a skladováním přepravcem
 • právo odpovědnosti za vady zaniká i v jiných případech stanovených obecně závaznými předpisy

5.3.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.

 

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1.

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat neprodleně prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v originálním obalu na vlastní náklady, do 14 dnů po obdržení zboží, zpět prodávajícímu na adresu: PAVIN s.r.o., Kolátorova 8, Praha 6, 169 00. Podmínky pro vrácené peněz - Zboží musí být neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům - Zboží nesmí vykazovat známky špatného skladování, např. rozteklé, našedlé - Kupující musí zásilku odeslat nejpozději do 14 dnů po obdržení - Ve vrácené zásilce musí být vložena originální faktura a doklad z dobírkové nebo balíkové složenky - Prodávající vrací kupujícímu peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné - Kupující musí zboží vrátit pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky poslány na dobírku, nebudou přijaty, neboť prodávající nemá možnost zkontrolovat, zda je zboží skutečně neporušené a v pořádku. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

7. PROCES OBJEDNÁVKY

7.1.

Automatické storno objednávky platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do deseti dnů budou z účetních důvodů stornovány. Pokud bude mít kupující i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.

7.2.

Co se děje s objednávkou? - čeká na vyřízení = objednávka je kupujícím odeslaná a čeká na přijetí prodávajícím - vyřizuje se = objednávka je přijata prodávajícím, jsou vytištěné potřebné doklady a objednávka se zpracovává - připraveno k odeslání / odběru = objednávka je kompletně vychystána, zabalena a čeká na odeslání či osobní vyzvednutí. Byla-li zvolena platba předem, čeká se na přijetí platby na náš účet – prodávající odesílá v den jejího přijetí, eventuelně následující pracovní den. • odesláno / předáno = objednávka byla odeslána či předána.

7.3.

V případě úmyslného nevyzvednutí / odmítnutí / nepřevzetí zásilky posílané na dobírku kupujícím, bude prodávající účtovat náklady spojené se zasláním zásilky a to ve výši 300Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami, odeslání objednávky je závazné.

8. OCHRANA DAT

 

8.1.

V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí,že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

8.2.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění prodávajícího na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

8.3.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči kupujícímu využít třetí osobu.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Dodavatel provádí příjímání objednávek na interní účet dodavatele, upomínání pohledávek dodavatele, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek.

9.2.

Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek. V případě, že dodavatel nahradí tyto Všeobecné obchodní podmínky jinými, mohou se dodavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy  tak, že se smlouva bude od určeného dne řídit novými Všeobecnými podmínkami dodavatele.

9.3.

Zvláštní ujednání mezi dodavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost.

7.4.

Bez písemného svolení majitele webu www.cafepavlina.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční nebo osobní užití! Texty a fotografie jsou osobním vlastnictvím firmy PAVIN s.r.o.

O nás

 

Vážení hosté,
 
velice rádi bychom Vás pozvali k příjemnému posezení do naší kavárny. Čeká na Vás krásné prostředí, plno čerstvých květin a celý den vůně kvalitní čerstvé italské kávy. K té Vám můžeme nabídnout zákusky, dorty a speciality vyrobené s láskou podle vyzkoušených domácích receptůr. Pro ty hladovější máme vždy připraveny předkrmy, polévky, saláty, těstoviny a speciality na grilu. V letních měsících je Vám k dispozici nádherná zahrádka obklopená zelení a nerušená hlukem ulice.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Pavlína Králová
majitelka